Network Menu

Ny styrelse 2017

Några foton från SWEA Malmös årsmöte på MINC onsdagen den 15 februari 2017 och den nya styrelsen som valdes in.

Val av styrelse för 2017

Valberedningen som bestått av Ingrid Hanell Karlsson, sammankallande, Margaretha Palmeholt, Agneta Staaf samt som styrelsens representant Catharina Nyberg nominerar nedanstående kandidater och förslag till ny styrelse.

Ordförande                  Cecilia Wettstam                   omval mandatperiod på 1 år
Vice ordförande           Marianne Ahrens                  omval mandatperiod på 2 år
Kassör                         Gerd Lentz                            omval mandatperiod på 1 år
Medlemsansvarig        Catharina Nyberg                  mandat till 2018
Sekreterare                 Sofia Schaub                         nyval mandatperiod på 1 år (ej närvarande)
Ledamot                      Maria Gårdemyr                    nyval mandatperiod på 1 år
Ledamot                      Karin Almqvist-Liwendahl      nyval mandatperiod på 2 år

 

styrelse3      årsmöte 5           årsmöte2

 

årsmöte1       årsmöte3     årsmöte 6