Network Menu

Stipendier SWEA Malmö

Maria Gårdemyr, som tillsammans med Carina Nilsson De Rosa utgör SWEA Malmös Stipendie- och Donationskommitté. Har du frågor kontakta gärna Maria på sweamalmoprogram(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com.

************************************************************

På årsmötet 2014 fastslogs att SWEA Malmö enbart delar ut stipendier vartannat år med tanke på föreningens finansiella tillgångar. Med anledning av att SWEA Malmö arrangerar Sverigemiddagen 12-13 augusti kommer inga stipendier att delas ut 2015. Ny stipendiekommitté utses vid nästa års möte  2015

Stipendierna tilldelas elever som avslutat årskurs 2 i gymnasiet och som under årskurs 3 kommer att genomföra praktik utomlands och ska användas som resebidrag vid genomförande av utlandspraktik. De som söker stipendier för ska vara:

  • välmeriterade elever med goda studieresultat
  • goda representanter för gymnasister i Sverige
  • villiga att sprida kännedom om Sverige utomlands
  • ska genomföra av skolan godkänd praktik utomlands

 

Under 2013 utdelades två stipendier om vardera 5000 kronor till Ingrid Cerutti, Borgarskolan och Louise Hansson, Värnhemsskola, läs mer nedan.

 

*************************************************************************************************************************************

Stipendiater 2013

Ingrid Cerutti

Ingrid Cerutti, 18 år från Malmö Borgarskola Internationella Naturvetenskapliga program
Ingrid avser att studera medicin efter avslutad gymnasieutbildning med siktet inställt att bli läkare. Ingrid har under höstterminen genomfört sin praktik på ett agronomiskt laboratorium i Argentina. Under våren 2014 kommer hon att tillsammans med skolkamrater att också genomföra fältstudier i Uganda.       

Läs Ingrids rapport från hennes tre veckor långa utomlandspraktik i General Roca, Rio Negro, Argentina.

 

louise hanson

Louise Hansson läser Textil & Design på Värnhemsskolan i Malmö.

Louise Hansson, 18 år, går i årskurs 3 på Hantverksprogrammet linje textil och design på Värnhemsskolan i Malmö.  Louise siktar på en karriär inom modebranschen och hoppas efter avslutad gymnasieutbildning få studera vid London College of Fashion. Louise kommer att under januari-februari 2014  göra sin praktik hos modedesignern Lotta Stensson som har butik och  är bosatt i Los Angeles. Jag känner mig extremt glad som fått möjligheten att praktisera i Hollywood, en möjlighet jag endast trodde jag kunde drömma om!