Network Menu

Lunch på Näset

Som ett komplement till våra ordinarie månadsluncher i Malmö träffas vi även på Café Kust i Falsterbo,tredje onsdagen/månad kl. 13.00. Luncherna arrangeras av Ulla Lindahl och Eva Eckner.

Anmälan senast tisdagen före kl. 12.00 till:  ulla.li(Replace this parenthesis with the @ sign)hotmail.com  tel 040-471068 eller eva(Replace this parenthesis with the @ sign)eckner.se tel 040-470777

Hjärtligt välkomna!