Network Menu

Årsmöte 2021

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Datum: 2021-02-03
18:00 – 20:00


Kallelse till SWEA Malmö Årsmöte 2021

Välkommen till SWEA Malmös stadgeenliga årsmöte!

Datum: Onsdag den 3 februari 2021, kl 18.00
Plats: Digitalt via Zoom – länk skickas till de som anmält sig, i god tid före mötet

Välkommen att mingla med andra medlemmar efter att själva årsmötet är avslutat.

Alla SWEA Malmö-medlemmar är inbjudna att delta på årsmötet.

Förnya ditt medlemskap genom att betala medlemsavgiften 450 SEK för fullvärdig medlem och 200 SEK för portomedlem. Betalning görs till SWEA Malmös bankgiro 5585-8914.

Observera att endast ordinarie medlemmar som har betalat årsavgiften för 2021 har rösträtt vid årsmötet.

Anmälan görs senast den 2 februari 2021 genom att fylla i formulär HÄR.

Med tanke bl a på miljön så skickas årsmöteshandlingarna digitalt. Vi återkommer med följande dokument:

  • SWEA Malmö årsmöte 2021 Dagordning
  • SWEA Malmö årsmötesprotokoll från 2020
  • Verksamhetsberättelse 2020
  • Valberedningens förslag till styrelse 2021
  • SWEA International – Året som gått
  • Fullmakt, om du inte kan närvara personligen kan du låta dig representeras via fullmakt.

Varmt välkommen hälsar Styrelsen i SWEA Malmö