Network Menu

SWEA 40 år

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Datum: 2019-05-11
Hela dagen


I år fyller SWEA 40 år!

Fyrtio år av engagemang från tusentals SWEA-medlemmar jorden runt har all anledning att uppmärksammas och firas. Vi kan inte nog tacka dessa Sweor, utan vars engagemang organisationen inte hade kunnat gått vidare och spridas över jorden. Utan vilka nya medlemmar inte hade kunnat rekryteras, nya avdelningar grundas, svenskrelaterade projekt genomföras världen över och forskare, studenter, skolor o.s.v. sponsras.

Men kanske främst av allt, svenska kvinnor bosatta utomlands hade saknat en gemensam nämnare, en trygghet och ett eget nätverk i den största ideella Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige.

Vilka är då dessa fantastiska kvinnor? Jo, du och jag, och alla medlemmar som var och en på sitt sätt aktivt bidragit till SWEAs bästa och till SWEAs utveckling, lokalt, regionalt och internationellt genom åren!

SWEA Malmö kommer att fira lördagen den 11/5. Mer info kommer framöver.