Network Menu

Medlemskap

🇸🇪 Medlemsansökan SWEA Malmö

Är du intresserad av att bli medlem i SWEA Malmö?

Välkommen att anmäla dig genom att fylla i anmälningsblanketten.

Har du frågor kontakta gärna vår medlemsansvariga på sweamalmomedlemmar(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

 

Årsavgift 2021:

Fullt medlemskap 450 kr
Portomedlem 200 kr

Medlemsavgiften betalas in till SWEA Malmös bg är 5585-8914 och skall vara tillhanda före årsmötet för att du skall ha rösträtt.

För detta får du:

  • Möjlighet att delta i alla SWEA Malmös aktiviteter: luncher, program, intressegrupper, mm
  • Ta del av SWEAs unika världsomspännande nätverk, vilket i dagsläget består av ca 7000 medlemmar
  • Stöd för dig som är hemvändande och flyttat tillbaka till Sverige
  • Medlemsmatrikel som skickas till Dig
  • Möjlighet att besöka alla regionmöten och SWEAs internationella årsmöte
  • SWEA-Forum, en digital tidning från SWEA International som skickas till dig två gånger per år
  • SWEA-Nytt, ett elektroniskt nyhetsbrev från SWEA International varje månad
  • SWEA medlemsförmåner, besök SWEA Internationals hemsida

 

🇸🇪 Att bli SWEA-medlem

Du blir enkelt medlem om du:

• bor eller har bott utomlands oavbrutet i minst 12 månader
• är svensktalande och behärskar svenska språket
• kvinna över 18 år
• villig att verka för SWEAs ändamål
• på orten bosatt – d v s ha din fasta bostad inom lokalföreningens geografiska område p g a permanentboende, långtidsanställning eller utbildning

 

🇸🇪 Ta med dig SWEA

En SWEA-medlem kan man ta med sig sitt medlemskap vid flytt mellan städer, länder och världsdelar.

Om du vill ta med dig ditt medlemskap till en ny avdelning, kontaktar du medlemsansvarig i den avdelning där du är medlem, dvs i den avdelning du betalat medlemsavgift för innevarande år. Du meddelar till vilken avdelning du önskar bli överflyttad och medlemsansvarig tar hand om det. Du behöver inte göra mer utan blir därefter kontaktad av din nya avdelning och välkomnad in i en ny SWEA-gemenskap.

Skulle du flytta till en ort som inte har en SWEA-avdelning kan du flytta över ditt medlemskap till närmaste avdelning och fortsätter att vara SWEA-medlem och ha tillgång till vårt fina nätverk.

Välkommen som medlem i SWEA – var än i världen du är!

 

🇸🇪 Information

Baserat på att du finns med i medlemsregistret, som är ett kvitto på att din medlemsavgift betalats in, får du SWEA Internationals tidning Forum digitalt ett par gånger om året.

SWEA Malmö betalar en avgift per medlem till SWEA International, för närvarande är denna $33 USD/medlem. Det är därför viktigt att vi får in avgiften i tid för att kunna rapportera och betala våra avgifter till vår huvudorganisation.