Network Menu

Medlemskap

Medlemsansökan SWEA Malmö

Är du intresserad av att bli medlem i SWEA Malmö?

Välkommen att anmäla dig genom att fylla i anmälningsblanketten .

Om du har frågor, kontakta medlemsansvarig Andrea Trier Mörch, malmo.medlem(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

Årsavgift 2020

Fullt medlemskap 450 kr
Portomedlem 200 kr

Medlemsavgiften betalas in till SWEA Malmös bg är 5585-8914 och skall vara tillhanda före årsmötet för att du skall ha rösträtt.

För detta får du:

  • Möjlighet att delta i alla SWEA Malmös aktiviteter: luncher, program, intressegrupper, mm
  • Ta del av SWEAs unika världsomspännande nätverk, vilket i dagsläget består av ca 8000 medlemmar
  • Stöd för dig som är hemvändande och återvänt till Sverige
  • Medlemsmatrikel som skickas till Dig
  • Möjlighet att besöka alla regionmöten och SWEAs internationella årsmöte
  • SWEA-Forum, en tryckt tidning från SWEA International som skickas till dig två gånger per år
  • SWEA-Nytt, ett elektroniskt nyhetsbrev från SWEA International
  • SWEA medlemsförmåner, besök SWEA Internationals hemsida

 

Du kan bli medlem om…

För att bli SWEA-medlem krävs att du pratar svenska och bor eller har bott utomlands oavbrutet i minst 12 månader.

För att kunna antas som medlem i SWEA skall du vara:
• svenska eller svensktalande (behärska svenska språket)
• kvinna över 18 år
• villig att verka för SWEAs ändamål
• på orten bosatt – d v s ha sin fasta bostad inom lokalföreningens geografiska område p g a permanentboende, långtidsanställning eller utbildning

För att bli medlem i någon av Sverige-avdelningarna, krävs dessutom att man bott utomlands oavbrutet i minst 12 månader.

Ta med dig SWEA

En SWEA-medlem kan man ta med sig sitt medlemskap vid flytt mellan städer, länder och världsdelar.

Om du vill ta med dig ditt medlemskap till en ny avdelning, kontaktar du medlemsansvarig i den avdelning där du är medlem, dvs i den avdelning du betalat medlemsavgift för innevarande år. Du meddelar till vilken avdelning du önskar bli överflyttad och medlemsansvarig tar hand om det. Du behöver inte göra mer utan blir därefter kontaktad av din nya avdelning och välkomnad in i en ny SWEA-gemenskap.

Skulle du flytta till en ort som inte har en SWEA-avdelning kan du flytta över ditt medlemskap till närmaste avdelning och fortsätter att vara SWEA-medlem och ha tillgång till vårt fina nätverk.

Välkommen som medlem i SWEA – var än i världen du är!

 

Information
Baserat på medlemsmatrikeln som är ett kvitto på att din medlemsavgift betalats, får du SWEA Internationals tidning Forum tillsänt till din hemadress.

SWEA Malmö betalar en avgift per medlem till SWEA International, för närvarande är denna $30/medlem. Dessutom betalar vi 1.50 EURO/medlem till vår region MEMA.  Det är därför viktigt att vi får in avgiften i tid för att kunna rapportera och betala våra avgifter till vår huvudorganisation.