Network Menu

SWEA Malmö donationer och stipendier

SWEA Malmös stipendier och donationer

SWEA Malmö följer SWEA Internationals riktlinjer, dvs ”att främja och uppmärksamma svenskrelaterade projekt och donera pengar till förmån för svenska skolor, kyrkor, kulturminnen. Vi ser på så vis till att främja och sprida kunskap om Sverige, svensk kultur, historia, traditioner och om vårt svenska språk internationellt”.

2019 donation till Let´s Read i Malmö

På årsmötet 2019 fastslogs styrelsens förslag att lämna SWEA Malmös donation till Insamlingsstiftelsen Let´s Read, i Malmö, via Bitte Stallin. Böcker har köpts in på svenska, för användning på de skolor där Bitte Stalin och medhjälpare stöttar upp med läsning och läsförståelse.

2017 donation till Svenska Kyrkan i Malmö

SWEA Malmö tog beslut på årsmötet 2017 att lämna en donation enligt ramen för SWEA`s riktlinjer, dvs att främja och stödja svenska språket, svensk kultur, traditioner och historia. Vi är nu väldigt glada att genom denna donation kunna bidraga med lite julglädje till behövande i vårt närområde.

Vi fick godkännande av SWEA International att donera SEK 10 000 till Svenska Kyrkan i Malmö. Vi är stolta över att vi kan stötta Svenska Kyrkan i Malmö i deras fantastiska arbete för dem i vårt samhälle som behöver hjälp. Donationen som diakonin (kyrkans sociala arbete) har använt för  inköp av barnböcker och andra lättlästa svenska böcker. Dessa böcker delas ut som julklappar samt ges som gåvor  i andra verksamheter såsom ex i barngrupper, språkkaféer, till såväl nyanlända som andra behövande.

När julen får en extra mening! 
SWEA Malmös donation till Svenska Kyrkans diakoniverksamhet gjorde att många barn i utsatta område i Malmö fick uppleva lite extra julglädje.
Donationen lämnades i form av barnböcker som bla delades ut som julklappar till såväl nyanlända som andra i vårt närområde som behöver hjälp och stöd. Böckerna spred omedelbar lycka, samtidigt som de via färgglada bilder och lätta texter, inspirerar till språkinlärning och framtida lärande. Bild på Svenska Kyrkans glada medarbetare då de packade upp böckerna.
 
Representanter från Svenska Kyrkan i Malmö kommer att närvara vid årsmötet 2018 och berätta mer.

2014-2015

På årsmötet 2014 fastslogs att SWEA Malmö enbart delar ut stipendier vartannat år med tanke på föreningens finansiella tillgångar. Då SWEA Malmö arrangerade Sverigemiddagen 12-13 augusti 2014 delades inga stipendier ut 2015.  Ny stipendiekommitté utsågs vid årsmötet 2015.

Stipendiater 2013

Under 2013 utdelades två stipendier om vardera 5000 kronor till Ingrid Cerutti, Borgarskolan och Louise Hansson, Värnhemsskola, läs mer nedan.

Ingrid Cerutti, 18 år från Malmö Borgarskola Internationella Naturvetenskapliga program.
Ingrid avser att studera medicin efter avslutad gymnasieutbildning med siktet inställt att bli läkare. Ingrid har under höstterminen genomfört sin praktik på ett agronomiskt laboratorium i Argentina. Under våren 2014 kommer hon att tillsammans med skolkamrater genomföra fältstudier i Uganda.

Louise Hansson Textil & Design på Värnhemsskolan i Malmö.
Louise Hansson, 18 år, går i årskurs 3 på Hantverksprogrammet linje textil och design på Värnhemsskolan i Malmö. Louise siktar på en karriär inom modebranschen och hoppas efter avslutad gymnasieutbildning få studera vid London College of Fashion. Louise kommer att under januari-februari 2014 göra sin praktik hos modedesignern Lotta Stensson som har butik och  är bosatt i Los Angeles. Louise säger — Jag känner mig extremt glad som fått möjligheten att praktisera i Hollywood, en möjlighet jag endast trodde jag kunde drömma om!

louise hanson